Regulamin sklepu internetowego Sestosenso.pl

Sklep internetowy Sestosenso.pl prowadzony jest przez firmę:

SESTO SENSO KLIMAS SP.J.
98-410 CZASTARY
UL.MIODOWA 39

NIP: 619-18-28-137
REGON:730970271
KRS 0000145543

KONTO BANKOWE:  Raiffeisen Bank Polska :22 1750 1370 0000 0000 2784 3751

KONTO BANKOWE dla przelewów zagranicznych:

 Raiffeisen Bank Polska :BIC/SWIFT RCBWPLPW  PL 22 1750 1370 0000 0000 2784 3751zwaną w dalszej części regulaminu "Sprzedającym".
Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej - sklep@sestosenso.pl;
telefonicznie : +48 690 498 664;
listownie na adres: DZIAŁ HANDLOWY: 54-426 Wrocław ul. Jana Szczyrki  8-10


SŁOWNICZEK POJĘĆ

Sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową sestosenso.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów u Sprzedającego, posiadająca konto klienta.

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego; Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służąca do realizacji składanych zamówień, zawierająca historię zamówień oraz dane adresowe Klienta.

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona jest w zakładce DOSTAWA I PLATNOŚĆ.


Prezentacja produktów

Dokładamy starań, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że Twój komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.


Zasady przyjmowania i realizacji zamówień:

Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacją jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów markitengowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W celu dokonaniu zakupu u Sprzedającego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
Klient ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:
Zakup z rejestracją – Klient zakłada konto w sklepie Sestosenso.pl. Podczas rejestracji Klient ma możliwość dodania swojego adresu email do listy Klientów usługi newsletter. Dodanie adresu email do listy subskrypcji oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera informującego o najnowszych promocjach oraz nowych produktach. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe.
Zakup bez rejestracji – Klient dokonuje jednorazowego zakupu, bez zakładania konta w sklepie Sestosenso.pl. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
- Wyboru zamawianych towarów lub usług.
- Wyboru sposobu dostawy z pośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura ( mogą to być różne adresy).
- Wyboru sposobu płatności spośród dostępnych na Sklepie.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sprzedający dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów). Zamówienia w sklepie Sestosenso.pl można składać przez stronę internetową bądź za pomocą poczty elektronicznej( sklep@sestosenso.pl) Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
Zamówienie uważa się za złożone jeżeli Klient dokonał akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnił w formularzu zamówień wszystkie pola oznaczone jako konieczne do uzupełnienia, a następnie potwierdził zakup zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie wpłynięcia środków na konto Sprzedającego (przelew tradycyjny) lub po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności online.
W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Zamówienie potwierdzone realizowane jest niezwłocznie.

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sprzedającego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sprzedającym. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
Informacja o przyjęciu zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towarów u dostawców Sklepu.

Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Klientem za zawartą.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu
oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 10 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
Czas i warunki realizacji zamówienia.


Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki od Sprzedającego do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
Rozpoczęcie realizacji zamówień pobraniowych następuje niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonaniu zakupu przez Klienta - zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, zaś zamówień płatnych za pomocą systemu płatności elektronicznych po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności. Okres ważności zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

Czas dostarczenia zamówienia to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.
Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem  firmy kurierskiej.
Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone przez Pocztę Polską lub firmę kurierską po dokonaniu płatności za pomocą systemów płatności online. Sprzedający nie wysyła za granicę zamówień "płatnych przy odbiorze". Koszt wysyłki poza granicę Polski wyliczany jest indywidualnie, gdyż zależy od wagi przesyłki i adresu dostawy - szczegóły dostępne na podstronie "Dostawa i płatność".
Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sprzedającego wraz z reklamacją umożliwi jej rozpatrzenie.

Formy płatności.

Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione towary w przypadku dostawy na terytorium Polski:
- płatność przy odbiorze;
- przelew tradycyjny;
- przelew elektroniczny, tzw. e-przelew;

- płatność kartą kredytową.
Rozliczenia transakcji e-przelewem i kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie w systemie płatności elektronicznych akceptowanych przez Sprzedającego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

W przypadku wybranych towarów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany na stronie produktu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który wcześniej nie odebrał zamówienia płatnego przy odbiorze, w terminie 14-stu dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej.

Ceny towarów

Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem. Klient ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Ponadto informujemy, że akcje promocyjne nie łączą się. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Prezentacja produktów

Robimy wszystko, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Dlatego nie  możemy zagwarantować, że dany komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzoruje kolory.


Zmiany w zamówieniach oraz ich anulowanie

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

Reklamacje

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Sestosenso.pl. Klient może zgłaszać na adres e-mail :sklep@sestosenso.pl.
 
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sprzedający zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Sestosenso.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
Sklep Sestosenso.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@sestosenso.pl

Adres do zwrotów i reklamacji:
54-426 Wrocław ul.Jana Szczyrki  8-10

Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis reklamacji wraz z dowodem zakupu.
Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczania produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania przez Sklep Sesto Senso , Sklep Sesto Senso nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Konsumenta.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedającego w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie - Zwrot należności Klientom.Nadpłaty.

Zwrot należności Klientom. Nadpłaty

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedającego do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedającego, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu otrzymania od klienta numeru rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot nadpłaty.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą SESTO SENSO KLIMAS SP.J.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Sestosenso.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Portal Sestosenso.pl zawiera treści, loga, grafiki chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania ich i wykorzystywania na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Sprzedającego.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
Polityka zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przedstawiona jest w Polityce Prywatności. Dokument ten jest integralną i nierozłączną częścią niniejszego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jesli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

 

 

 ostatnia aktualizacja 03.03.2016 r

Facebook
UWAGA! Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.